about

HASTA LA VISTA Poland

contact / help

Contact HASTA LA VISTA

Streaming and
Download help

Track Name: hasta la vista - kultura?
KULTURA?
społecznie akceptowany
mechanizm działania show biznesu
w cieniu matek , w cieniu dzieci
umierających
starców
chorych
zwierząt
gdzie brakuje pieniędzy na sprzęt
gdzie brakuje pieniędzy na leki
gdzie brakuje pieniędzy na sprzęt
w kraju gdzie często nie starcza na życie
kosmiczne kwoty płacy
sceniczni idioci stawiają wille budują baseny

a na piknikach miejskich
trwonione są publiczne pieniądze
czy to jest ta kultura?
odpowiedz dziecku
na którego leczenie zabrakło pieniędzy...

Culture?
Socially accepted
Show-biz mechanism
In the shadow of mothers and children
The dying
The ill
Animals
With no money for the equipment
With no money for medicines
With no money for the equipment
Where people hardly make ends meet
Ridiculous salaries
Stage idiots buy mansions and pools
Town feasts waste public money
Is it culture?
Say it to the kid
Whose treatment got no funds
Track Name: hasta la vista - jeszcze nie wszystko stracone
JESZCZE NIE WSZYSTKO STRACONE

Nie umieraj
Nie umieraj
nadziejo
czym jestem bez ciebie
nadziejo
bez ciebie nie istnieję
nie umieraj
nie umieraj
tyle razy mnie zawiodłaś
tyle razy oszukałaś
a jednak dzięki tobie
podnosiłem się z kolan
pamiętasz jeszcze?
tylko ty i ja
siedzący gdzieś w ukryciu
chowający się przed światem
zawsze razem, choć różnie w życiu było
zawsze razem, niech tak już pozostanie


NOT ALL'S LOST YET

Don't die, don't die
My hope, I'm nothing without you
you let me down and cheated so many times
and it was you who helped me stand up
can you still remember? Just you and I
closed somewhere in hiding
hiding from the world
always together, though times were hard
always together, and let it remain so
Track Name: Bez prawa głosu
Oczy pełne smutku
głupiej nadziei, rozczarowania
żelazne zasady świata
nie pozwalają przeżyć
Oczy pełne smutku
rozumieją więcej niż może się wydawać
bez prawa głosu
bez prawa do obrony
bo tutaj życie jest mniej warte
niż pieniądze, niż tradycja
a wąsata kurwa z rzeźni
zasłoni się czynami boga
umyje ręce, przytuli psa w domowym zaciszu
humanitarne mordowanie
zgniły hipokryto, dziecko do dostrzeże
wy sami sobie nie wierzycie
tu dalej akceptuje się walki byków
tu dalej akceptuje się laboratoria
tu dalej obdziera się ze skóry
i dużo mówi o zacofaniu
tu dalej obdziera się ze skóry
i dużo mówi o współczuciu


No right to speak

Eyes full of sorrow
Stupid hope and disappointment
Iron rules of the world
Don’t let then survive
Eyes full of sorrow
Understand more than they seem to
No right to speak
No right to defend
life’s worth less than money here
And les=s than tradition
A moustache butcher whore
Excuses himself with god’s deeds
Washes hands and hugs his dog
You don’t believe yourselves
Rotten hypocrite, even a child can see it
You don’t believe yourselves

bull fights are still welcome here

labs are still welcome here
And so is skinning
A lot is said about backwardness
And skinning is still welcome here
A lot is said about compassion
Track Name: Wątpliwi stróże porządku
Wątpliwi stróże porządku
słabe charaktery, brak własnych myśli
nie znają rozsądku, znają rozkazy
gotowi upokorzyć gotowi zabić
oddana sprawie armia rządzących
byli tacy jak my - normalne dzieciaki
teraz staną na przeciw, gdy w końcu coś się ruszy
gdy polecą kamienie oni będą gotowi
by bronić bogatych, by bronić rządzących
by bronić bogatych, by bronić rządzących
by bronić prawdy o ładzie społecznym
i historia się powtórzy
gdzie dziś są chuje?
co bili ojców, co bili matki
chuje z bezpieki -bezkarni sadyści
tłumili gniew, społeczny niepokójUnrepresentatives of the law

Weak minds, no own thought
No common sense, just orders
Ready to humiliate and kill
Army of the rulers devoted to their cause
Used to be like us – normal kids
Now facing you when something finally gets started
When stones in the air, they will be ready
To protect the rich and those in power
To protect the rich and those in power
To defend the truth of social order
So the history repeats
Secret police twats, unpunished sadists
Put down the rebel, social unrest
Track Name: hasta la vista - ślub roku
Ślub roku

I znów
miliony wyrzucone w błoto
popatrz plebsie jak bawią się książęta
nie zrozumiem nie zaakceptuję
globalny skandal
można się zerzygać
dlaczego ? jak? po co?
pozwalacie zbrodniarzom
chodzić po ziemi i patrzeć wam w oczy
widziałem, jak człowiek umiera z zimna
słyszałem, że gdzieś tam dzieciaki nie mają co jeść
próżniacy....wedding of the year

Again
wasted millions
hoi-polloi watching dukes have fun
don’t understand and won’t accept
a global scandal
makes me sick
why? How? What for?
You let murders roam this earth
And look into your eyes
I saw a mad dying of cold
I heard about starving kids
You’re all so vain
Track Name: Mięso to nie wybór
Mięso to nie wybór

tu nie chodzi o wybór
tu nie chodzi o Ciebie
jedno życie nie jest
ważniejsze od drugiego
przestań myśleć przez pryzmat swej wygody
nie wartościuj życia
nie tędy droga
nie dziel nas
na równych i równiejszych
i pamiętaj - nie jesteś wyjątkowy
nie nazywaj ignorancji wolnością
nie nazywaj mordowania wyborem
nie masz prawa
decydować
o życiu o śmierci
wolności, niewoli
sposobie umierania
bo prawa natury?
silniejszy wygrywa?
uwierzyłeś w te bzdury, że jesteśmy wyjątkowi
nie rozumiesz czy udajesz?
hierarchia jest absurdem
to hitler dzielił świat na panów i poddanych
ja brzydzę się faszyzmem jak gównem na talerzuMeat is not a matter of choice

this is not about choice
this is not about you
one life is not more important than another one
stop thinking through the lenses of your comfort
don't value life, this is not a good way
don't divide us into equal and more equal ones
and remember you are not unique
do not call the ignorance a freedom
do not call murder a choice

you have no right to decide
about life or death, freedom or slavery
about way of dying
cause rules of nature?
stronger is winner?
you believed in that bullshit
that we are unique
don't you understand? Or do you just pretend?
hierarchy is absurd

hitler divided the world
into lords and lieges
I loathe fascism
like shit on the plate
Track Name: squatting tu i teraz
Squatting tu i teraz

gdzieś na końcu świata
gdzie spełniają się marzenia
gdzie jesteśmy wszyscy razem
gdzie działamy tu i teraz
gdzie nie liczą się pieniądze
gdzie nie gada się o zyskach
gdzie inaczej płynie czas
gdzie tworzymy rzeczywistość


Squatting here and now

Somewhere at the end of the world
where dreams come true
where we are all together
where we act here and now
where the money doesn't matter
where don't talk about profits
where the time flows differently
where we create reality
Track Name: Dojrzałość - hipokryzja?
Dojrzałość-hipokryzja?
już nawet nie pamiętam
gdy ostatni raz się śmiałeś
bardziej mnie przeraża
ja też się spalam ja też się boję
mieliśmy żyć inaczej
mieliśmy stanąć z boku
coraz bardziej to dostrzegam
my również wypełniamy schemat
ignorancją zasłaniamy oczy
pytam się sam siebie
dojrzałość hipokryzja
nas też to już dopada
wygoda, równowaga, uczciwość, sumienie
coraz więcej kompromisów
nie tak to miało być


maturity? hypo-criticism

I can't even remember
the last time you laughed
it scares me more
I burn out, I am afraid, too
our lives were supposed to be different
away from it all
i can see it more clearly
we're part of the scheme
covering our eyes with ignorance
comfort, balance, honesty, conscience
more and more compromise
it wasn't supposed to be like that
Track Name: Internetowy sceners
Internetowy sceners
Fizyczne, kreatywne
niezależne, niebanalne
działania, myśli twórcze
wszystko skupione jest
wokół zasranego internetu
tutaj łatwo się przyjebać
tutaj łatwo upokorzyć
nie brakuje najmądrzejszych
nie brakuje tu krzykaczy